Aktualności
     
 
Nowa strona internetowa [2014-01-15 13:48:55]
 
  UWAGA!!! Z dniem 16 stycznia zmianie ulega adres strony internetowej PCPR w Grodzisku Wielkopolskim Adres nowej strony to: www.pcprgw.pl

[zobacz więcej]
 
   
 
Nabór uczestników do projektu systemowego [2014-01-01 21:33:05]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczyna rekrutację do projektu systemowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” na rok 2014 W dniach od 3 stycznia 2014 do 20 stycznia 2014 r. będzie prowadzona przez pracowników PCPR rekrutacja osób chętnych do udziału

[zobacz więcej]
 
   
 
Kontynuacja projektu systemowego w roku 2014 [2013-12-19 10:10:10]
 
  W połowie grudnia zakończyły się ostatnie kursu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku w ramach projektu systemowego: był to kurs florystyczny, autoprezentacji, kurs języka angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo w sobotę 14 grudnia w Poznaniu, odbył się egzamin końcowy (praktyczny

[zobacz więcej]
 
   
 
Zrealizowany Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie [2013-12-17 14:16:13]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., jako realizator programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie informuje, że edycja 2013 została zakończona. Program realizowany był od sierpnia do grudnia br. Przez 16 tygodni uczestnicy programu brali udział w

[zobacz więcej]
 
   
 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ [2013-11-29 10:09:06]
 
  W sobotę 23 listopada w hotelu BEHAPOWIEC odbyło się spotkanie andrzejkowe beneficjentów projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Było to swoiste podsumowanie tegorocznego projektu systemowego w którym łącznie wzięło udział blisko 120 osób.

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA [2013-11-25 15:14:07]
 
  Organizacja i przeprowadzenie kursu języka angielskiego, kursu języka niemieckiego, kursu autoprezentacji, kursu komputerowego, kursu carvingu oraz kursu florystycznego, w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ   Numer ogłoszenia: 481564-2013; data zamieszczenia: 25.11.2013   OGŁOSZENIE

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA [2013-11-12 14:47:48]
 
  Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności zawodowych w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ   Numer ogłoszenia: 458626-2013; data zamieszczenia: 12.11.2013   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie [2013-10-30 20:12:53]
 
  Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie oraz Wolontariat Wielkopolski zapraszają na cykl specjalistycznych wykładów i warsztatów dla rodzin oraz opiekunów osób chorych otępiennie: „Zrozumieć Alzheimera”, który odbędzie się 6 – 8 listopada

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienia o wyborze oferty [2013-10-22 14:18:50]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi [2013-10-17 16:48:06]
 
  „Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [2013-10-08 09:04:04]
 
  Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ   Numer ogłoszenia: 407294-2013; data zamieszczenia: 08.10.2013    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi   Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi [2013-10-07 14:21:23]
 
  Organizacja 5 – dniowego obozu rehabilitacyjno-szkoleniowego dla 6 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów w ramach projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ   Numer ogłoszenia: 406536 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o wyborze oferty [2013-10-07 12:57:25]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [2013-09-27 11:05:57]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi [2013-09-25 11:55:26]
 
  Organizacja i przeprowadzenie kursu języka angielskiego, kursu języka niemieckiego, kursu autoprezentacji, kursu komputerowego, kursu carvingu oraz kursu florystycznego, w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ   Numer ogłoszenia: 388282 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013   OGŁOSZENIE

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty [2013-09-20 12:50:49]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi [2013-09-13 10:11:17]
 
  Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 371912-2013; data zamieszczenia: 13.09.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [2013-09-12 14:32:37]
 
  Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) informujemy, że prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi [2013-09-11 15:08:52]
 
  Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności zawodowych w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ   Numer ogłoszenia: 369186-2013; data zamieszczenia: 11.09.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi [2013-09-05 15:04:51]
 
  Organizacja 5 – dniowego obozu rehabilitacyjno-szkoleniowego dla 6 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów w ramach projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ  Numer ogłoszenia: 178997-2013; data zamieszczenia: 05.09.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Zamieszczenie

[zobacz więcej]
 
   
 
Zaproszenie [2013-09-04 20:31:24]
 
  Informujemy, iż z inicjatywy rodziców zastępczych i sympatyków idei rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Grodziskiego powstało Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko”. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane wsparcie dziecka pozbawionego opieki

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi [2013-09-04 14:58:43]
 
  Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi [2013-08-29 14:56:58]
 
  Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.  Numer ogłoszenia: 349232-2013; data zamieszczenia: 29.08.2013  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o wyborze oferty [2013-08-27 14:31:00]
 
  Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz.759 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zawiadamia, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
Program Aktywny Samorząd - II tura [2013-08-26 09:55:11]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniach od 2 do 30 września przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach II tury programu AKTYWNY SAMORZĄD: - Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, - Moduł II – pomoc

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi [2013-08-19 12:33:35]
 
  Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B i C w ramach projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. Numer ogłoszenia: 332790-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [2013-08-13 14:40:41]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zawiadamia, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi [2013-08-09 11:32:36]
 
  Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Numer ogłoszenia: 322246-2013; data zamieszczenia: 09.08.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Zamieszczenie

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [2013-08-06 14:22:22]
 
  Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 – dniowego wyjazdu integracyjnego dla 45 osób z grupy pieczy zastępczej oraz 2 osób z PCPR w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 316392 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013 Pełna treść ogłoszenia - pobierz  

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [2013-08-06 13:41:02]
 
  Zorganizowanie i przeprowadzenie 7 –dniowego wyjazdu warsztatowo – integracyjnego dla 16 osób umieszczonych w pieczy zastępczej oraz jednego opiekuna z PCPR w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 316320 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013 Pełna

[zobacz więcej]
 
   
 
Informacja [2013-08-05 15:05:01]
 
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuję, że od dnia 01.07.2013 Portal Internetowy Wielkopolskiej Kampanii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy funkcjonuje pod domeną  http://www.przemoc.edu.pl/ Strona została wyposażona w dodatkowe możliwości i funkcjonalności np. telefoniczny i e-mailowy

[zobacz więcej]
 
   
 
Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych członków rodzin [2013-08-02 08:40:52]
 
  Z upływem dnia 30 czerwca 2013 r., po zakończeniu półrocznego okresu przejściowego, wygasły z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r. przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osoby

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi [2013-08-01 12:02:37]
 
  Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B i C w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Numer ogłoszenia: 308086-2013; data zamieszczenia: 01.08.2013  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
Informacja Ośrodka Szkolenia Zawodowego [2013-07-26 14:08:01]
 
  OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO  ul. Garbary 23, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski ogłasza nabór kandydatów na: BEZPŁATNE SZKOLENIA realizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”: - Spawacz metodą TIG - Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Szkolenie

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert [2013-07-17 10:36:32]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert [2013-07-16 15:50:38]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie

[zobacz więcej]
 
   
 
Program korekcyjno-edukacyjny [2013-07-12 11:54:22]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje, że do 12 sierpnia br. prowadzi nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Adresatami programu są kobiety i mężczyźni, którzy swoim zachowaniem krzywdzą

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi [2013-06-28 15:32:07]
 
  Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 – dniowego wyjazdu integracyjnego dla 45 osób z grupy pieczy zastępczej oraz 2 osób z PCPR w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ  Numer ogłoszenia: 128129-2013; data zamieszczenia: 28.06.2013  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

[zobacz więcej]
 
   
 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ [2013-06-28 13:51:01]
 
  W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ uczestnicy projektu korzystają już z porad psychologa, doradcy zawodowego oraz radcy prawnego. Od blisko miesiąca osoby niepełnosprawne będące beneficjentami projektu korzystają z masaży i zabiegów

[zobacz więcej]
 
   
 
Program Aktywny Samorząd na półmetku [2013-06-27 11:41:08]
 
  W ramach Modułu II pilotażowego Programu Aktywny Samorząd – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, umowy na dofinansowanie podpisano z 23 osobami, łącznie na blisko 48 tysięcy złotych. W ramach tego projektu, dofinansowaniu podlega czesne za studia oraz dodatek na pokrycie kosztów

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi [2013-06-21 14:57:17]
 
  Zorganizowanie i przeprowadzenie 7 –dniowego wyjazdu warsztatowo – integracyjnego dla 16 osób umieszczonych w pieczy zastępczej oraz jednego opiekuna z PCPR w ramach projektu systemowego: ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ  Numer ogłoszenia: 121003-2013.; data zamieszczenia: 21.06.2013  OGŁOSZENIE

[zobacz więcej]
 
   
 
INFObus EFS w Grodzisku Wlkp. [2013-05-28 09:31:07]
 
  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w dniu 29 maja 2013 r. rozpoczyna akcję Wielkopolski InfoBus EFS. Akcja będzie prowadzona do dnia 14 czerwca 2013 r. na terenie województwa wielkopolskiego. W jej ramach zorganizowany będzie mobilny punkt informacyjny Programu Operacyjnego

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie [2013-05-24 22:45:56]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu systemowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” na rok 2013 W dniach  27 maj 2013 do 31 maj 2013 r. będzie prowadzona przez pracowników PCPR rekrutacja uzupełniająca osób

[zobacz więcej]
 
   
 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego [2013-05-22 09:06:15]
 
  Dyrektor wraz z Pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., w związku ze zbliżającym się Dniem Rodzicielstwa Zastępczego obchodzonym 30 maja, pragnie złożyć Rodzicom Zastępczym serdeczne życzenia optymizmu, wiary oraz sił w pokonywaniu trudności dnia codziennego. Dzień Rodzicielstwa

[zobacz więcej]
 
   
 
Spotkania z doradcami w projekcie [2013-05-20 14:30:46]
 
  Terminy oraz godziny spotkań z doradcą zawodowym, radcą prawnym oraz psychologiem w ramach projektu systemowego "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" Spotkania z doradcami

[zobacz więcej]
 
   
 
Edukacyjne lalki [2013-05-17 13:52:17]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje o zakończeniu pierwszego cyklu warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowanych w ramach działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. W zajęciach wzięło

[zobacz więcej]
 
   
 
Spotkanie z kadrą projektową [2013-05-17 08:53:22]
 
  16 maja odbyło się pierwsze spotkania z częścią kadry projektowej będącej do dyspozycji beneficjentów tegorocznego projektu realizowanego przez grodziskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Każda z osób będących w tegorocznej edycji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, będzie mogła skorzystać

[zobacz więcej]
 
   
 
Informacja [2013-05-06 13:51:04]
 
  „Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci”  Kampania Rady Europy wspierana przez Rzecznika Praw Dziecka – zachęcamy do odwiedzenia strony www.brpd.gov.pl. Od 1 sierpnia 2010 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz bicia dzieci. Każdy z nas ma obowiązek reagować na krzywdę małego

[zobacz więcej]
 
   
 
Projekt "Razem Możemy Więcej" – edycja 2013 - rozpoczęta! [2013-04-25 09:08:53]
 
  24 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grodziskiego, podpisał aneks do umowy na realizację projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Tegoroczny projekt,  będzie korzystał z

[zobacz więcej]
 
   
 
AKTYWNY SAMORZĄD 2013 [2013-04-01 12:35:08]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. uprzejmie informuje, że od 3 kwietnia dostępne są wnioski o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2013 ”. W dniu 22 lutego 2013 r. Uchwałą nr 15/2013 Zarząd PFRON zatwierdził zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania

[zobacz więcej]
 
   
 
Życzenia [2013-03-29 07:38:54]
 
  Zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy życzą Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

[zobacz więcej]
 
   
 
Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych [2013-03-14 07:25:49]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. realizuje, w ramach działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy młodzieży nt świadomego i odpowiedzialnego

[zobacz więcej]
 
   
 
Konkurs Wojewody Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych [2013-02-26 08:10:10]
 
  Konkurs Wojewody Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych: Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.poznan.uw.gov.pl

[zobacz więcej]
 
   
 
Program wyrównywania różnic między regionami II [2013-02-25 13:55:13]
 
  Od stycznia 2013 roku obowiązuje zmieniony „Program wyrównywania różnic między regionami II”. W grudniu 2012 roku Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami

[zobacz więcej]
 
   
 
Informacja Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wlkp. [2013-02-18 10:08:47]
 
  Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w związku z obchodami TYGODNIA OFIAR PRZESTĘPSTW w dniach 25.02 -01.03.2013 r. prowadzone będą dyżury dotyczące bezpłatnych porad dla ofiar przestępstw: - codziennie w godzinach urzędowania, to jest 8.00-15.00 w siedzibie Prokuratury przy

[zobacz więcej]
 
   
 
Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem [2013-02-08 10:13:42]
 
  W związku z organizacją przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 25 lutego - 2 marca 2013 r. „Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informujemy, iż w tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i i informacji udzielanych przez

[zobacz więcej]
 
   
 
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w 2013 r. [2013-01-30 10:48:37]
 
  Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3003/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2013. Więcej informacji na stronie www.rops.poznan.pl

[zobacz więcej]
 
   
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji [2013-01-28 14:23:35]
 
  W załączeniu informacje na temat Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - pobierz Aktywizacja Zawodowa - pobierz Kompleksowa Aktywizacja Społeczna i Zawodowa - pobierz Więcej informacji oraz kontakt z fundacją znaleźć można na stronie www.far.org.pl

[zobacz więcej]
 
   
 
Nowe wzory wniosków [2013-01-18 13:45:11]
 
  Uwaga! W dziale Rehabilitacja Społeczna znajdują się aktualne wzory wniosków do pobrania.

[zobacz więcej]
 
   
 
Uwaga organizacje pozarządowe! [2013-01-16 14:45:10]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje, iż zostały ogłoszone na 2013 r. następujące konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: 1. Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem 2.

[zobacz więcej]
 
   
 
INFORMACJA [2013-01-09 11:04:36]
 
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż aktualnie trwają prace nad zmianą programu STUDENT II i zasad jego realizacji. Zmiany te zmierzają do ułatwienia trybu postępowania m.in. przy składaniu wniosków i podpisywaniu umów dofinansowania kosztów

[zobacz więcej]
 
   
 
WAŻNA INFORMACJA [2013-01-08 07:50:28]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim informuje o odwołaniu zaplanowanego na 8 stycznia spotkaniu Rodziców Zastępczych dotyczącym powołania stowarzyszenia rodzin zastępczych. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie.

[zobacz więcej]
 
   
 
Informacja [2013-01-04 08:30:33]
 
  Uwaga ! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dysponuje łóżkiem rehabilitacyjnym. Łóżko rehabilitacyjne można wypożyczyć bezpłatnie. Osoby zainteresowane wypożyczeniem łóżka mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu 61 44 52 509, 61 44 52 508 lub osobiście

[zobacz więcej]
 
   
 
Informacja dotycząca nowych wniosków [2013-01-02 21:30:33]
 
  Uwaga !   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w związku ze zmianą wszystkich druków dotyczących dofinansowań ze środków  PFRON na rok 2013, nie jest możliwe pobieranie ich ze strony internetowej PCPR.   Jednocześnie informujemy, iż aktualne druki pojawią

[zobacz więcej]
 
   
 
INFORMACJA [2012-12-13 08:27:49]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim informuje o spotkaniu Rodziców Zastępczych dotyczącym powołania stowarzyszenia rodzin zastępczych. Osoby pragnące zaangażować się w powołanie stowarzyszenia serdecznie zapraszamy 8 stycznia 2013 roku (wtorek) o godz. 15:30. Spotkanie

[zobacz więcej]
 
   
 
INFORMACJA [2012-12-07 15:05:47]
 
  Uprzejmie informujemy, że w wigilijny poniedziałek, 24 grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim będzie nieczynne.

[zobacz więcej]
 
   
 
Rekrutacja do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2013 [2012-12-06 09:34:38]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczyna rekrutację do projektu systemowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” na rok 2013 W dniach od 5 grudnia 2012 do 20 grudnia 2012 r. będzie prowadzona przez pracowników PCPR rekrutacja osób chętnych do udziału

[zobacz więcej]
 
   
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej [2012-12-05 15:30:33]
 
  ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

[zobacz więcej]
 
   
 
Zadania w ramach projektu systemowego [2012-12-04 07:39:53]
 
  Tegoroczny zakres zadań realizowanych w ramach projektu systemowego „Razem Możemy Więcej” powoli się kończy. Ostatnim z zaplanowanych kursów był kurs fotograficzny, na którym uczestnicy w formie zajęć teoretycznych oraz warsztatów mogli zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA [2012-11-19 13:27:50]
 
  Organizacja wyjazdu terapeutyczno-integracyjnego dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej.  Numer ogłoszenia: 457702 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
[2012-11-16 08:20:04]
 
  Oddział Wielkopolski PFRON w Poznaniu informuje, iż do dnia 30 listopada 2012 r. można składać wnioski do programu pn. JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia)

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o wyborze oferty [2012-11-02 13:21:21]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zawiadamia, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI [2012-10-26 15:09:27]
 
  Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego. Przedmiot konsultacji: „Program współpracy

[zobacz więcej]
 
   
 
Prawo jazdy i kurs spawania za unijne fundusze. [2012-10-26 12:48:54]
 
  Wykładem teoretycznym w dniu 12 października rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B dla beneficjentów projektu organizowanego przez PCPR w Grodzisku projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Każdy z kursantów musiał przejść badania lekarskie kwalifikujące go do części praktycznej. W tym samym też dniu,

[zobacz więcej]
 
   
 
Bezpłatne psychologiczne warsztaty terapeutyczne [2012-10-23 09:43:45]
 
  Bezpłatne psychologiczne warsztaty terapeutyczne. Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem inwalidztwa z województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego, mogą skorzystać z bezpłatnych 6-dniowych warsztatów psychologicznych „Przystań”, organizowanych przez Fundację

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o zamówieniu [2012-10-15 16:18:08]
 
  Organizacja wyjazdu terapeutyczno-integracyjnego dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej.  Numer ogłoszenia: 219367 - 2012 ; data zamieszczenia: 15.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [2012-10-15 10:50:00]
 
  „Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym  związanych z realizacją projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

[zobacz więcej]
 
   
 
Działania w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ [2012-10-12 13:41:47]
 
  Od początku lipca tego roku już ponad 30 osób skorzystało z możliwości wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Blisko 25 osób do tej pory skorzystało z masaży oraz zabiegów fizjoterapeutycznych a kilkadziesiąt osób zdobyło dodatkowe umiejętności w ramach kursu komputerowego, wizerunku

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania w części [2012-10-09 13:42:19]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zawiadamia, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [2012-10-08 11:59:07]
 
  Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B i C w ramach projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.   Numer ogłoszenia: 213487 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi   Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o wyborze oferty [2012-10-04 12:29:07]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zawiadamia, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [2012-10-01 13:41:18]
 
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń, związane z realizacją projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

[zobacz więcej]
 
   
 
Piknik Rodzin Zastępczych [2012-09-28 17:37:56]
 
  Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym” (Phil Bosmans). Te piękne, a zarazem jakże prawdziwe słowa towarzyszyły uczestnikom Integracyjnego Pikniku Rodzin Zastępczych. Spotkanie odbyło się w słoneczną niedzielę - 23 września br. w Wigwamie w Zdroju nieodpłatnie udostępnionym

[zobacz więcej]
 
   
 
Program Grantowy Równać Szanse [2012-09-25 12:21:29]
 
  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 1 sierpnia 2012 roku nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse".  Przypominamy, że w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse" o dotacje do 7 000 zł mogą ubiegać się

[zobacz więcej]
 
   
 
Rozpoczęły się kursy w ramach programu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ [2012-09-24 07:44:14]
 
  W sobotę 15 września, w Hotelu Behapowiec, rozpoczął sie kurs komputerowy dla osób uczestniczących w projekcie RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, projekcie realizowanym już kolejny rok przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach tego projektu w tym roku zaplanowano szereg działań,

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o przetargu [2012-09-21 18:35:38]
 
  Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B i C w ramach projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. Numer ogłoszenia: 203651 - 2012 ; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu [2012-09-12 14:26:48]
 
  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zawiadamia, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych [2012-09-11 14:46:34]
 
  Od 10 września 2012 do 10 października 2012 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w terminie od 10  września 2012 do 10 października 2012 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów

[zobacz więcej]
 
   
 
Program AKTYWNY SAMORZĄD [2012-09-03 09:46:24]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w 2012 r. Powiat Grodziski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.                                                                                                                 

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA [2012-08-17 18:05:36]
 
  Numer ogłoszenia: 304798 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA     Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. . Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301546 – 2012 data zamieszczenia 14.08.2012r.   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o przetargu [2012-08-14 14:36:33]
 
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń, związane z realizacją projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [2012-08-09 14:19:31]
 
        Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informujemy, że prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, postępowanie

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o zamówieniu [2012-08-06 13:17:24]
 
  „Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym  związanych z realizacją projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu

[zobacz więcej]
 
   
 
Grupa wsparcia [2012-08-03 10:32:41]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w związku z realizacją Projektu Systemowego „Razem Możemy Więcej” została utworzona grupa wsparcia dla rodziców zastępczych. Spotkania mają charakter cykliczny, odbywać się będą raz w miesiącu. Uczestnictwo w grupie wsparcia daje rodzicom

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o przetargu [2012-07-27 15:38:31]
 
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń, związane z realizacją projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o przetargu [2012-07-26 14:33:31]
 
  „Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym  związanych z realizacją projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [2012-07-26 12:32:37]
 
  Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, że prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim postępowanie o udzielenie zamówienia

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o przetargu [2012-07-18 14:28:20]
 
  „Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym  związanych z realizacją projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego

[zobacz więcej]
 
   
 
Impreza integracyjna w ramach projektu „Razem Możemy Więcej” [2012-07-09 08:25:22]
 
  W dniu 29 czerwca odbyła się impreza integracyjna o charakterze ekologiczno- kulturalnym zrealizowana w ramach projektu „Razem Możemy Więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  W imprezie wzięli udział benificjenci  projektu „Razem

[zobacz więcej]
 
   
 
Komunikat [2012-06-20 12:37:50]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje o przedłużeniu terminu składania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne. Jak podał Serwis Samorządowy PAP termin składania wniosków o przyznanie dodatkowego świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł. Miesięcznie został przedłużony

[zobacz więcej]
 
   
 
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny eBifron [2012-06-01 09:12:10]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBifron. Zamieszczone są w nich informacje na temat ulg i uprawnień, możliwości skorzystania z pomocy

[zobacz więcej]
 
   
 
NOWY SKŁAD RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH [2012-05-15 13:15:09]
 
  NOWY SKŁAD RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Starosta Grodziski dnia 13 kwietnia 2012r. wydał Zarządzenie Nr 3/ 2012, w sprawie uzupełnienia członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2011-2015. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

[zobacz więcej]
 
   
 
Projekt „Razem możemy więcej” [2012-01-16 16:54:42]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mossego 14 62-065 Grodzisk Wielkopolski REKRUTACJA 2012 Projekt „Razem możemy więcej” Powiatowe Centrum

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej [2011-12-16 07:12:42]
 
    Załącznik nr 1  do UCHWAŁY NR   163 / 2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 13 grudnia 2011 r.   ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO   ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej   Konkurs adresowany jest

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA [2011-11-17 16:57:06]
 
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę aktywizacyjną oraz usługi szkoleniowe związane z realizacją projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o wyborze oferty [2011-11-14 15:57:51]
 
  Grodzisk Wlkp., 14.11.2011r. PCPR.XVI.POKL.86.2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o przetargu [2011-11-04 15:30:27]
 
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 367792-2011; data zamieszczenia: 07.11.2011 Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 365352-2011 data 04.11.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mossego 14,62-065

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [2011-11-03 14:52:20]
 
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.), zwanej dalej „pzp”, zawiadamiam, że prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o przetargu [2011-10-20 15:39:30]
 
  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi. Numer ogłoszenia

[zobacz więcej]
 
   
 
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne [2011-10-07 13:15:10]
 
  Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w

[zobacz więcej]
 
   
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej [2011-10-06 21:13:45]
 
  Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2011 roku w dyspozycji

[zobacz więcej]
 
   
 
STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”- realizacja w 2011 [2011-09-13 07:47:28]
 
    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 10 września do dnia 10 października 2011 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu STUDENT II . Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych

[zobacz więcej]
 
   
 
REGIONALNY KONKURS GRANTOWY [2011-08-31 14:30:15]
 
  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,

[zobacz więcej]
 
   
 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH [2011-08-30 09:57:14]
 
  W dniach 12-14 sierpnia 2011r. w ramach realizacji projektu pn.” RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

[zobacz więcej]
 
   
 
ZAKOŃCZENIE KADENCJI POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH [2011-08-25 14:30:26]
 
  Dnia 21 sierpnia 2011 roku zakończyła się czteroletnia kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Do zakresu działań Rady należało: - inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, - realizacja praw osób

[zobacz więcej]
 
   
 
Komunikat PFRON [2011-08-23 07:17:33]
 
  Komunikat PFRON dotyczący programu „Student II” Data publikacji : dn.17 sierpnia 2011   „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” - realizacja w 2011 roku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż trwają

[zobacz więcej]
 
   
 
KOMUNIKAT PFRON [2011-08-05 14:18:53]
 
  Oddział Wielkopolski PFRON zawiadamia, że Zarząd PFRON ustalił terminy przyjmowania wniosków w programie "Komputer dla Homera 2010" w terminie od 08.08.2011 - 29.08.2011. Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie (druki wniosków, instrukcję oraz zasady programu) http://www.pfron.org.pl/portal/pl/77/891/Komputer_dla_Homera_wersja_2_czerwca_2010.html

[zobacz więcej]
 
   
 
Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [2011-08-04 13:14:55]
 
  Data publikacji: dn.29 lipca 2011 r.     „Pegaz 2010” w obszarach A, C i E - realizacja w 2011 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu „Pegaz 2010”

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA [2011-07-15 13:42:51]
 
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę aktywizacyjną oraz usługi szkoleniowe związane z realizacją projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

[zobacz więcej]
 
   
 
PARTNERSTWO LOKALNE [2011-07-12 11:56:54]
 
  Dnia 8 lipca 2011 roku o godzinie 1000 w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się spotkanie Ekonomia Społeczna Osób Niepełnosprawnych. Gospodarzem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim. Współorganizatorami - Fundacja im. Królowej

[zobacz więcej]
 
   
 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ [2011-07-12 07:54:09]
 
  Dnia 20 czerwca 2011 roku odbyła się konferencja promująca projekt pod nazwą ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój

[zobacz więcej]
 
   
 
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu [2011-07-11 12:29:23]
 
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

[zobacz więcej]
 
   
 
MIĘDZYNARODOWE IGRZYSKA SPECJALNE GRODZISK 2011 [2011-07-11 07:50:51]
 
        Co dwa lata na terenie powiatu grodziskiego odbywają się Międzynarodowe Igrzyska Specjalne Grodzisk 2011. W tym roku po raz kolejny odbyły się na terenie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim.       Udział

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie o przetargu [2011-06-27 19:29:25]
 
  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Numer ogłoszenia

[zobacz więcej]
 
   
 
NABÓR DO PROJEKTU "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" [2011-04-01 14:03:39]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór do projektu pn. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze

[zobacz więcej]
 
   
 
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji do spraw opiniowania i rozpat [2011-03-18 11:24:52]
 
  Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji do spraw opiniowania i rozpatrywania wniosków w zakresie realizacji zadań dotyczących rehabilitacji społecznej   STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO   zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których

[zobacz więcej]
 
   
 
TYDZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW [2011-02-14 07:45:27]
 
  Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w związku z obchodami Tygodnia Ofiar Przestępstw w dniach 21.02.2011 r. - 25.02.2011 r. prowadzone będą dyżury dotyczące bezpłatnych porad dla ofiar przestępstw: codziennie w godzinach urzędowania 8.00 - 15.00 w siedzibie Prokuratury

[zobacz więcej]
 
   
 
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej [2011-02-07 17:51:18]
 
  Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej [2011-02-07 17:48:14]
 
  Załącznik do UCHWAŁY NR  23 /2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 4 lutego 2011 r.       ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO   Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Konkurs adresowany jest do organizacji

[zobacz więcej]
 
   
 
Og?oszenie o konsultacjach z organizacjami pozarz?dowymi [2011-01-05 10:39:57]
 
  Og?oszenie o konsultacjach z organizacjami pozarz?dowymi „Programu wspólpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok” Do udzia?u w

[zobacz więcej]
 
   
 
Otwarty konkurs na realizacj? zada? publicznych Województwa w dziedzinie kultury [2010-12-28 08:42:53]
 
  Zarz?d Województwa Wielkopolskiego og?osi? otwarty konkurs ofert na realizacj? zada? publicznych Wojewóztwa w dziedzinie kultury. Zadania b?d? wykonywane w 2011 roku, a ich zlecenie mo?e mie? form? powierzenia lub wsparcia. Rodzaje zada?: inicjowanie i organizacja znacz?cych przedsi?wzi??

[zobacz więcej]
 
   
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY [2010-03-16 10:27:55]
 
  Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna, organizatorzy Europejskiego Festiwalu Filmowego INTEGRACJA TY I JA, zachęcają wszystkich miłośników fotografii do udziału w konkursie fotograficznym. Tematem konkursu jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych

[zobacz więcej]
 
   
 
TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW [2010-02-11 15:21:43]
 
  Grodziska Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy oraz kilka innych instytucji włączyło się w ogólnopolską akcję pod hasłem "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W dniach 22-28 lutego br. osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji.

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert [2010-01-15 13:23:50]
 
    ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO Działając na podstawie art. 19 pkt 4, art. 25 ust 1, 4, art. 28 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

[zobacz więcej]
 
   
 
ZMIANY W PRZYZNAWANIU KARTY PARKINGOWEJ [2009-09-24 13:59:59]
 
  Od dnia 22 września 2009 r., zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, kartę parkingową będzie można otrzymać tylko na podstawie orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, to jest: - orzeczenia o niepełnosprawności, - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, -

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE [2009-08-20 14:09:43]
 
          Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do wzięcia udziału w projekcie realizowanym pod hasłem „Weź sprawy w swoje ręce…”.         Każdy jego

[zobacz więcej]
 
   
 
MERKURY 2009 rajd samochodowy !! [2009-06-23 10:53:30]
 
          W dniu 5 czerwca 2009 roku odbyła się na placu targowym w Wolsztynie inauguracja rajdu „Merkury 2009” połączona z festynem integracyjnym wolsztyńskiego koła Towarzystwa Walki z Kalectwem.      Należy zaznaczyć, że rajd samochodowy

[zobacz więcej]
 
   
 
Międzynarodowe Igrzyska Specjalne Grodzisk 2009 [2009-06-19 14:22:58]
 
  W sobotę 30 maja 2009 roku na Zespole Otwartych Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim, odbyły się Międzynarodowe Igrzyska Specjalne Grodzisk 2009. Celem organizacji igrzysk była pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Stworzenie

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE [2009-05-13 14:13:22]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim informuje, iż w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Wielkopolskim możliwe jest skorzystanie osób niepełnospranych z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych.

[zobacz więcej]
 
   
 
"Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka wsparcia dla Ofiar Przemoc [2009-04-29 10:52:01]
 
         Grodzisk Wlkp 03 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Grodziskiego Informuje, że: otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ,, Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka wsparcia dla Ofiar Przemocy

[zobacz więcej]
 
   
 
Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z [2009-04-29 10:09:58]
 
     Grodzisk Wlkp 03 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Grodziskiego Informuje, że: otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ,, Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej

[zobacz więcej]
 
   
 
Tydzień Ofiar Przestępstw [2009-02-17 09:08:03]
 
  Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w związku z obchodami Tygodnia Ofiar Przestępstw w dniach 23.02 - 27.02.2009 r. prowadzone będą dyżury dotyczące bezpłatnych porad dla ofiar przestępstw: codziennie w godzinach urzędowania to jest 7.15 - 15.15

[zobacz więcej]
 
   
 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ [2009-01-26 12:29:54]
 
    Uchwała nr 296 / 2009 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001

[zobacz więcej]
 
   
 
Turnusy rehabilitacyjne [2009-01-02 11:35:00]
 
  Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  i  Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Grodzisku Wielkopolskim zawiadamiają iż, wnioski na Turnus Rehabilitacyjny będą przyjmowane w terminie od 15 stycznia 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.  Wnioski mogą być składane w Powiatowym Centrum

[zobacz więcej]
 
   
 
Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [2008-12-19 08:50:40]
 
   Zmiana rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniu 26.11.2008r. ogłoszone zostało rozporządzenie MPiPS, mające wejść w życie w dniu 11.12.2008r., zmieniające rozporządzenie w sprawie

[zobacz więcej]
 
   
 
Budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o pracę Zespołów Int [2008-12-02 10:10:49]
 
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim we współpracy z Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizowali szkolenie pt. ,,Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o pracę zespołów interdyscyplinarnych”. Prowadzącymi

[zobacz więcej]
 
   
 
Informacja o konkursie na realizację zadania publicznego [2008-04-16 14:19:09]
 
            ZARZĄD POWIATU                                                                            

[zobacz więcej]
 
   
 
Sprawozdanie za 2007 [2008-03-28 11:07:30]
 
  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. za 2007 rok. kliknij aby pobrac

[zobacz więcej]
 
   
 
Warunki uzyskania pomocy ze środków PFRON [2007-11-08 09:09:22]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. uprzejmie informuje, iż z dniem 7 listopada 2007 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie : zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

[zobacz więcej]
 
   
 
Protokół z posiedzenia PSRdsON [2007-10-22 10:07:48]
 
  Protokół nr II/ 3 / 2007 z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 października 2007 roku.    treść

[zobacz więcej]
 
   
 
Informacja dot. naboru na pracownika socjalnego [2007-10-22 08:50:37]
 
                                      INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Informuję, że w wyniku zakończenia procedury

[zobacz więcej]
 
   
 
Powtórny nabór [2007-09-24 14:09:06]
 
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny                                                                                                                                           

[zobacz więcej]
 
   
 
Rozstrzygnięcie konkursu [2007-08-10 07:34:49]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko: specjalista pracy socjalnej.                                                                                                        

[zobacz więcej]
 
   
 
Ogłoszenie [2007-06-20 10:37:22]
 
  Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ogłoszenie Starosty Grodziskiego

[zobacz więcej]
 
   
 
Informacja o Imprezach [2007-05-21 09:48:17]
 
  !!!!Zapraszamy do działu Aktualności, gdzie znajdują sie informacje o imprezach   współrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[zobacz więcej]
 
   
 
Konkursy [2007-03-01 12:56:20]
 
  Rozstrzygnięto Konkursy dla Organizacji Pozarządowych Grodzisk Wlkp.  27 luty 2007r. ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO             informuje, że:     otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

[zobacz więcej]
 
   
 
[2007-01-22 13:06:38]
 
  Dyżury Aptek na 2007 rok Zapraszamy do działu Aktualności

[zobacz więcej]
 
   
 
PEGAZ [2007-01-22 12:23:15]
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że został uruchomiony program celowy „Pegaz” o dofinansowanie: a) likwidacji barier transportowych i w komunikowaniu się w pomocy      w zakupie/zakupie i  montażu oprzyrządowania samochodu - Obszar A b) likwidacji

[zobacz więcej]
 
   
 
Strona Internetowa [2006-10-18 08:35:20]
 
  Od dnia dzisiejszego Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych odwiedzać można również poprzez stronę internetową. Znajdą Państwo na niej wszystkie najbardziej aktualne informacje. Zapraszamy do częstych odwiedzin.

[zobacz więcej]
 
   
 
Zapytanie ofertowe [0000-00-00 00:00:00]
 
  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/2013 (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)   Zadanie związane z zakupem 117 kompletów gadżetów dla beneficjentów projektu systemowego ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”,

[zobacz więcej]